Angleščina za zaposlene
v turizmu
Jezikovni trening učinkovite komunikacije s tujimi gosti.

Turizem v Sloveniji velja za perspektivno gospodarsko panogo. Število tujih turistov, ki prihajajo iz raznolikih kultur sveta, narašča. To s seboj prinaša številne izzive pri komunikaciji, zlasti pri delu v hotelirstvu in gostinstvu. Za kakovostno komuniciranje s tujimi gosti je znanje tujih jezikov bistvenega pomena. Še zlasti to velja za angleški jezik.Komu je jezikovni trening namenjen?

Komu je jezikovni trening namenjen?Za vse, ki ste dejavni v hotelirstvu, gostinstvu in turizmu v AngloCentru izvajamo jezikovne treninge učinkovite komunikacije v angleščini. Vašim zaposlenim omogočamo, da izboljšajo komunikacijo s tujimi gosti in angleško komunicirajo učinkovito in samozavestno.

Zlasti je trening namenjen tistim zaposlenim, ki so v neposrednem kontaktu z gosti.
Kaj bodo vaši zaposleni pridobili?  • Izboljšali bodo ustno in pisno komunikacijo v angleščini in s tujimi gosti komunicirali bolj učinkovito,
  • Prejeli bodo uporabno znanje kako komunicirati z gosti iz raznolikih kultur sveta (veščine medkulturnegakomuniciranja z gosti iz Amerike, Azije), kar bo vplivalo na kakovost opravljene storitve in zadovoljstvo gosta,
  • Z gosti bodo komunicirali bolj učinkovito in samozavestno.
Strokovni tečaji za gostince
Kako poteka realizacija jezikovnega treninga?
Po prijavi ste vabljeni na brezplačni jezikovno-svetovalni pogovor, kjer določimo vašo raven predznanja in se pogovorimo o vaših ciljih. Ob zaključku tečaja prejmete potrdilo o izobraževanju.

Pri pripravi izobraževalnega načrta upoštevamo jezikovno predznanje, specifične jezikovne potrebe in želje in časovno ter krajevno razpoložljivost. Tovrsten celostni pristop nam omogoča kakovostno pripravo in s tem učinkovito izvedbo jezikovnega tečaja, kar pomeni, da bo jezikovni tečaj prilagojen vam in ne obratno.

Pri izvedbi izobraževanja uporabljamo sodobna gradiva priznanih britanskih založb (Oxford University Press, Cambridge University Press ipd.). Glede na vaše specifične jezikovne potrebe vam bomo pripravili tudi uporabno dodatno gradivo bodisi v digitalni ali standardni obliki, ki vam bo zagotovo v pomoč pri doseganju zastavljenega cilja.
  • jezikovni posvet in analiza potreb stranke
  • priprava izobraževalnega načrta
  • izvedba jezikovnega treninga
  • informacija o napredku in potrdilo o izobraževanju
KDAJ ?Začetek jezikovnega treninga je po dogovoru. Razpisanih terminov ni. Vse treninge pripravimo po naročilu in jih terminsko prikrojimo vašim željam.

KJE ?Po dogovoru – izobraževanje lahko izvedemo pri vas v hotelu.
Narekovaj levoJezikovno usposabljanje na področju izboljšanja komunikacije s tujimi gosti je naložba, ki se vam obrestuje.Narekovaj desno

MNENJA STRANK

Za potrebe strokovnega usposabljanja kadrov je Suzana Poženel, prof.angl, v hotelu Pri Mraku izvajala jezikovni tečaj angleščine. Ga. Poženel je upoštevala potrebe hotela po nadgradnji kvalitete storitve komuniciranja z gosti v angleščini, saj imamo tujih (angleško govorečih) gostov vedno več. Je izredno profesionalna, zanesljiva in strokovna. Z njo sodelujemo tudi na področju turističnega vodenja naših gostov.


Nina Kuharič,

direktorica, hotel Pri Mraku

Omogočite vašim zaposlenim, da izboljšajo znanje angleškega jezika in s tujim gostom komunicirajo bolj učinkovito in samozavestno.


> POŠLJI